Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w przypadku logowania do strefy e-studenta. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

Język angielski Język niemiecki Język francuski Język rosyjski Język hiszpański Język włoski Język polski dla obcokrajowców

Język polski dla obcokrajowców


Polish for foreigners

Intercultural skills and awareness are preponderant tools to ensure our work comfort, commercial success and good relations in a team. It is possible thanks to learning different foreign languages and cross cultural aid.
We offer Polish lessons for foreigners- students, company workers, managers and tragers who work with Polish people and want to understand them better.

 

Our method

During our course we teach Polish language that consists of understanding contemporary oral and written Polish and using Polish to speak and write.
The most important for us is to make our students easier to communicate in different situations of everyday life. Our teachers use mostly Polish language, even if it is elementary level. Thanks to it, the students take part in many different communicative situations. Besides it makes students more creative and they can speak Polish better and faster.
Our method is supported by matherials which are prepared very carefully. We use these ones that show Polish in formal and informal situations. We also create our own presentations and matherials to make lessons more interesting. They are prepared for each group, of course.

Our teachers

Our courses are so interesting because of teachers, who are creative and experienced.
Polish language is not only the tool of communication for them, but also a real passion.
professional lectors ( glottodidactic background)

  • they graduaded Polish Philology, foreign philologies
  • they take part in different courses to be better educated
  • they speak few foreign languages
  • they are very creative and interesting; they like their work


Our levels

We check your progress according to the system of language proficiency that is based on European Language System.

Levels:
A1- beginner
A2- elementary
B1- intermediate
B2- upper intermediate
C1- advanced

Our schedule

The standard course
You can take part in:
  - 2 x 2 academic hours in a week ( 90 minutes)
  - 1 x 4 academic hours in a week ( 180 minutes)
The whole course contains two terms- 120 academic hours.

Levels Meeting
2x2 academic hours
Meeting
1x4 academic hours
A1 beginner Tuesday/Thursday 18.50-20.20
 Friday 8.30-11.45
A2 elementary  Tuesday/Thursday 18.50-20.20
 Friday 8.30-11.45
B1 intermediate Tuesday/Thursday 18.50-20.200
 Friday 8.30-11.45
B2 upper intermediate  Tuesday/Thursday 18.50-20.20
 Friday 8.30-11.45
C1 advanced  Tuesday/Thursday 18.50-20.20
 Friday 8.30-11.45

Intensive Polish course
You can take part in:
2 x 3 academic hours in a week ( 125 minutes)
The whole course contains two terms- 120 academic hours.

Levels Meetings
2x3 academic hours
A1 beginner Saturday 14.00-16.15
Sunday 9.00-11.15
A2 elementary Saturday 14.00-16.15
Sunday 9.00-11.15
B1 intermediate Saturday 14.00-16.15
Sunday 9.00-11.15
B2 upper intermediate Saturday 14.00-16.15
Sunday 9.00-11.15
C1 advanced Saturday 14.16.15
Sunday 9.00-11.15

The price of our course:
1 term ( 60 academic hours)- 650,00 PLN


Język polski jako obcy (Polish for foreigners - polski dla obcokrajowców):

Umiejętności międzykulturowe i świadomość międzykulturowa są kluczowymi narzędziami w zapewnieniu komfortu nauki, pracy, sukcesu handlowego i dobrych relacji w zespole. Zdobywa się je przede wszystkim przez naukę języka połączoną ze wsparciem cross kulturowym. Oferujemy kursy polskiego dla obcokrajowców – studentów, pracowników firm, kadry zarządzającej i przedsiębiorców, którzy pracują z Polakami i chcą lepiej ich rozumieć.


NASZA METODA

Na kursie uczymy znajomości języka polskiego składającej się z umiejętności rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętności używania języka polskiego w mowie i piśmie. Koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby nasi słuchacze umieli sprawnie i skutecznie porozumiewać się w języku polskim w typowych sytuacjach dnia codziennego. Najważniejsze jest jednak to, że nasi lektorzy od początku kursu podstawowego konsekwentnie używają na zajęciach głównie języka polskiego. Daje to możliwość symulacji naturalnej sytuacji komunikacyjnej, stymuluje kreatywność i wydatnie przyspiesza proces nauki.

Naszą metodę wspierają materiały, które wybieramy ze szczególną starannością. Dbamy o to, aby ukazywały naturalny język polski używany zarówno w nieformalnych, towarzyskich sytuacjach, jak i bardziej oficjalnym, uroczystym kontekście. Tworzymy również materiały własne, aby dostosować zajęcia do potrzeb poszczególnych grup i dodatkowo urozmaicić lekcje.


LEKTORZY

Kursy to przede wszystkim lektorzy, którzy je prowadzą. Nasz zespół składa się z doświadczonych instruktorów, dla których język jest nie tylko ważnym narzędziem komunikacji, ale i prawdziwą pasją.

  • Profesjonalni lektorzy z przygotowaniem glottodydaktycznym.
  • Absolwenci filologii polskiej, filologii obcych i lingwistyk, wciąż podnoszący swoje kwalifikacje.
  • Doświadczeni w środowisku korporacyjnym, rozumieją specyfikę kursów in-company
  • Mówią w kilku językach obcych.
  • Ciekawe i kreatywne osoby, które lubią swoją pracę.

 

NA JAKICH POZIOMACH UCZYMY

Monitorujemy postępy kursantów na podstawie systemu oceny kompetencji językowych, opierającym się na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Poziomy:

A1 - poziom wstępny

A2 - poziom elementarny

B1- poziom podstawowy

B2 - poziom średnio ogólny

C1 - poziom zaawansowany


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

STANDARDOWY KURS J. POLSKIEGO

Zajęcia prowadzone są w wymiarze:

- 2x2 godziny lekcyjne w tygodniu (90 min.)

- 1x4 godziny lekcyjne w tygodniu (180 min.)

Cały kurs obejmuje dwa semestry - 120 godzin lekcyjnych.

Poziomy Spotkania
2x2 godziny lekcyjne
potkania
1x4 godziny lekcyjne
 A1 poziom wstępny
 Wt/Czw 18.50-20.20
 Pt 8.30-11.45
 A2 poziom elementarny
 Wt/Czw 18.50-20.20
 Pt 8.30-11.45
 B1 poziom podstawowy
 Wt/Czw 18.50-20.20
 Pt 8.30-11.45
 B2 poziom średnio ogólny
 Wt/Czw 18.50-20.20
 Pt 8.30-11.45
 C1 poziom zaawansowany
 Wt/Czw 18.500-20.20
 Pt 8.30-11.45

 

INTENSYWNY KURS J. POLSKIEGO

Zajęcia prowadzone są w wymiarze:

- 2x3 godziny lekcyjne w tygodniu (125 min.)

Cały kurs obejmuje dwa semestry - 120 godzin.

Poziomy Spotkania
2x3 godziny lekcyjne
A1 poziom wstępny  Sobota 14.00-16.15
Niedziela 9.00-11.15
A2 poziom elementarny  Sobota 14.00-16.15
Niedziela 9.00-11.15
B1 poziom podstawowy  Sobota 14.00-16.15
Niedziela 9.00-11.15
B2 poziom średnio ogólny  Sobota 14.00-16.15
Niedziela 9.00-11.15
C1 poziom zaawansowany  Sobota 14.00-16.15
Niedziela 9.00-11.15

KOSZTY KURSU

1 semestr (60 godzin lekcyjnych)  - 650,00 zł


Aktualności

img
2018-07-01
W LIPCU SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA!
czytaj więcej
img
2018-05-07
GODZINY PRACY SEKRETARIATU
czytaj więcej
img
2013-04-08
DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU!!!
czytaj więcej
accommodation - zakwaterowanie
keep sth under one's hat - trzymać coś w tajemnicy
42 630 32 52
791 991 109
Łódź, ul. Moniuszki 4a, pok. 21
Sekretariat czynny
poniedziałek - piątek: 10:00-18:00
sobota: 10:00-14:00