Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w przypadku logowania do strefy e-studenta. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

Język angielski Język niemiecki Język francuski Język rosyjski Język hiszpański Język włoski Język polski dla obcokrajowców

E-learning


Wobec dynamicznego rozwoju technologii informatycznej, postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych kursantów, udostępniając im możliwość uczestnictwa w kursach prowadzonych przez Internet (e-learning). Wirtualne kursy prowadzone są przy wsparciu platformy e-learningowej za pośrednictwem, której uczniowie mają dostęp do multimedialnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli.

W naszych wirtualnych kursach zastosowaliśmy najbardziej zaawansowany technologicznie system synchroniczny (rozwiązania czasu rzeczywistego), który pozwala uczestnikom kursu oraz nauczycielowi komunikować się swobodnie w czasie rzeczywistym, tak jakby siedzieli obok siebie w jednym pomieszczeniu. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań pozwoliło nam na stworzenie wirtualnych klas, w których komunikacja odbywa się w oparciu o mechanizm wideokonferencji oraz możliwość interakcji poprzez głos a także poprzez obraz. Zastosowana przez nas technika prowadzenia wirtualnych zajęć umożliwia wywołanie przez nauczyciela ucznia i przekazanie mu głosu (oraz obrazu) jak również pozwala na zgłoszenie się samodzielne ucznia w celu zakomunikowania klasie istotnej informacji. Mechanizm wideokonferencji umożliwia prowadzącemu zadawanie pytań całej klasie, naprowadzanie na odpowiedź i w końcu sprawdzanie odpowiedzi udzielonych przez wszystkich, dokładnie tak samo, a może nawet z lepszym skutkiem niż w przypadku lekcji tradycyjnych. Lekcje prowadzone w ten sposób mają charakter sformalizowany, kontrolowany przez prowadzącego, odpowiadający lekcjom w szkole. W trakcie zajęć nauczyciel i uczniowie korzystają z tablicy multimedialnej - okno tekstowe lub graficzne pozwalające na tworzenie tekstu lub rysunku widocznego dla wszystkich uczestników kursu. Wykłady mogą być wzbogacane przez filmy video i prezentacje multimedialne.

Kursy e-learningowe adresujemy głównie do osób mieszkających i uczących się poza Łodzią lub z różnych powodów niemogących w wyznaczone dni przyjeżdżać na zajęcia. E- learning to w porównaniu do tradycyjnych kursów i metod zdobywania wiedzy możliwość kształcenia się i doskonalenia bez względu zarównano na cechy osobiste, czy też miejsce zamieszkania i możliwości poświęcenia czasu. Kursy e-learningowe odbywają się przecież za pośrednictwem globalnej sieci- Internetu- a to w dzisiejszych czasach nie jest już niczym niezwykłym.
Tak, więc e-learning jest szansą dla Ciebie!!!

WIRTUALNA LEKCJA - OPIS MOŻLIWOŚCI

Wideokonferencja jest oprogramowaniem umożliwiającym synchroniczne nauczanie e-learningowe. Wykorzystuje możliwości czatu, tablicy oraz współdzielenia plików. Przy użyciu dodatkowej aplikacji, wykładowca oraz użytkownik mogą udostępniać swoje pulpity.


Rysunek 1: tablica interaktywna - widok administratora


Rysunek 2: tablica interaktywna - widok użytkownika
Komunikacja tekstowa

Wideokonferencja e-learningowa umożliwia komunikację tekstową przy pomocy klasycznego czatu.
Wykładowca może blokować użytkownikowi wypowiadanie się na czacie. Czat umożliwia podstawowe formatowanie. Ponadto służy do wyświetlania komunikatów systemowych: pojawienie się użytkownika, rozpoczęcie rozmowy prywatnej itp.

Komunikacja audio i wideo

Jeżeli użytkownicy i wykładowcy dysponują mikrofonami, słuchawkami i kamerami, istnieje możliwość komunikacji głosowej. Komunikacja odbywa się w dwóch trybach: · Komunikacja publiczna jest sytuacją, w której wykładowca nadaje treść audio i wideo widoczną przez wszystkich użytkowników. · Komunikacja prywatna jest sytuacją, w której wykładowca nadaje treść audio i wideo wyłącznie do wybranego użytkownika. Komunikacja odbywa się w dwie strony – użytkownik również może nadawać obraz i dźwięk (jeżeli jest wyposażony w niezbędne urządzenia). Komunikacja prywatna powoduje, że treść tablicy jest również widoczna wyłącznie dla danego użytkownika oraz dla wykładowcy. Użytkownicy mogą regulować poziom sygnału mikrofonu wewnątrz aplikacji. Dostępny jest również mechanizm testowy, pozwalający na sprawdzenie poprawności działania mikrofonu.

img

Tablica interaktywna

Kluczowym modułem jest tablica interaktywna, pozwalająca wykładowcy i użytkownikom na rysowanie oraz współdzielenie zawartości. Domyślnie jedynie wykładowca ma możliwość rysowania na tablicy, lecz może przyznać takie uprawnienie wybranym użytkownikom – możliwość rysowania przez wielu użytkowników jednocześnie nie powoduje zakłóceń na panelu. Tablica składa się z dowolnej liczby stron. Strony są tworzone dynamicznie przez wykładowcę, który wybiera stronę do wyświetlenia.

Dostępne narzędzia rysowania: · ołówek (odręcznie narysowany kształt), · tekst (rysowanie tekstu wybraną czcionką), · prostokąt (wciśnięcie klawisza Shift powoduje narysowanie kwadratu), · trójkąt równoramienny (wciśnięcie klawisza Shift powoduje narysowanie trójkąta równobocznego), · owal (wciśnięcie klawisza Shift powoduje narysowanie Okręgu), · wielokąt (umożliwia również tworzenie łamanych, wciśnięcie klawisza Shift powoduje rysowanie odcinków poziomo lub pionowo), · linia (umożliwia rysowanie odcinków).

Dostępne narzędzia formatowania: · kolor obrysu, · kolor wypełnienia, · grubość linii.

Dostępne narzędzia edycji: · zaznaczanie (umożliwia także przesuwanie obiektów), · skalowanie, · usuwanie ostatniego obiektu (cofnij), · czyszczenie strony, · czyszczenie wszystkich stron.

img

Zarządzanie użytkownikami

Wykładowca ma możliwość zarządzania parametrami związanymi z samą konferencją, czyli:
· blokadą czatu,
· blokadą rysowania,
· rozmową prywatną.

Uruchomienie prywatnej rozmowy sprawi, że wszystkie formy komunikacji (czat, wideo i audio, tablica) staną się prywatne.


Rysunek 4: ikony narzędzi
Materiały

Wideokonferencja umożliwia wgranie dodatkowych materiałów dowolnego typu przez użytkowników. Użytkownik może wgrywać pliki dowolnego typu, natomiast dla plików graficznych zostaną automatycznie utworzone miniatury.
Pliki wgrane przez uczestników pozostają trwale na szkoleniu, w sekcji materiały.
Pliki te wyróżnione są w katalogu wideokonferencji. Ponadto wykładowca ma stały podgląd na wgrane pliki, dzięki czemu może je pobrać bez konieczności opuszczania tablicy.


Rysunek 5: Lista uczestników zalogowanych na wideokonferencji.


Rysunek 7: widok wykładowcy na pliki wgrane przez uczestników.

Dodatkowo tablica umożliwia podłożenie uprzednio wgranego (przy pomocy mechanizmów zarządzania materiałami platformy e-learningowej) tła.

Rejestracja zdarzeń

Zapis czatu oraz komunikaty systemowe są automatycznie rejestrowane przez platformę – zapis ten można otworzyć w przeglądarce internetowej lub zapisać na dysk twardy. Wykładowca ma również możliwość uruchomienia rejestracji dźwięku i obrazu przeprowadzanej wideokonferencji.


Rysunek 9: przykładowy zapis rozmowy w przeglądarce internetowej.
Bezpieczeństwo

Dostęp do wideokonferencji jest ściśle związany z uprawnieniami platformy e-learning. Platforma odpowiedzialna jest za dostęp i rozpoznawanie roli użytkownika (uczestnik lub wykładowca).
Platforma e-learningowa uniemożliwia uruchomienie tablicy użytkownikom nieautoryzowanym lub wykorzystanie tablicy w roli niezgodnej z rolą użytkownika.

Wymagania systemu

System wideokonferencji jest integralną częścią platformy e-learningowej i nie może funkcjonować oddzielnie. Komputery słuchaczy muszą być wyposażone w przeglądarki internetowe z zainstalowaną wtyczką Flash w najnowszej wersji. Do pracy wykładowcy z tablicą interaktywną zalecany jest tablet.

Zapotrzebowanie na łącze internetowe komputera słuchacza wynosi odpowiednio (wartości zarówno uploadu, jak i downloadu):
· 20 KB/s dla komunikacji wyłącznie przy pomocy czatu i tablicy,
· 50 KB/s dla komunikacji przy pomocy czatu, tablicy i dźwięku,
· 100 KB/s dla komunikacji przy pomocy czatu, tablicy, dźwięku i wideo.

Są to wartości minimalne. Wartości zalecane, zapewniające płynną pracę z wideokonferencją, są dwukrotnością wymagań minimalnych.

OFERTA JĘZYKOWYCH KURSÓW E-LEARNINGOWYCH

Oferujemy kursy językowe na trzech poziomach zaawansowania, w małych grupach (8-12 osób), w dogodnych dla Państwa godzinach: porannych, popołudniowych lub wieczornych w dni powszednie i weekendy. Nauczając kładziemy nacisk na praktyczne używanie języka, tak aby każdy z uczestników kursu "mówił i rozumiał bez granic". Nasi lektorzy pomogą przełamać barierę językową i zacząć myśleć w języku obcym. Już od najniższych poziomów będziecie Państwo mówić w języku obcym. Wybieramy najskuteczniejsze metody komunikatywne, nowoczesne programy i podręczniki oraz środki audio-wizualne. Dbamy o Państwa aktywny udział w zajęciach oraz o prawidłowy rozwój wszystkich umiejętności językowych.
Regularnie sprawdzamy postępy naszych słuchaczy.

Oferujemy Państwu e-learningowe kursy językowe zorganizowane są na 12 semestrach (które obejmują 3 poziomy zaawansowania: A1,A2,B1) z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego.

Jeden semestr nauki na kursie e-learningowym realizowany jest:

  • w systemie standard - 60 godzin lekcyjnych - spotkania 2x2 godziny lekcyjne w tygodniu - 30 spotkań,
  • w systemie premium - 60 godzin lekcyjnych - spotkania 1x4 godziny lekcyjne w tygodniu - 15 spotkań.

Więcej informacji na temat terminów zajęć w sekretariacie szkoły.

Karta zgłoszenia uczestnictwa w e-learningowych kursach językowych: plik do pobrania (.doc)

Regulamin e-lerningowych kursów językowych: plik do pobrania (.doc)

Regulamin e-lerningowych kursów językowych: plik do pobrania (.pdf)

Instrukcja obsługi Platformy e-learningowej: plik do pobrania (.doc)

Instrukcja obsługi Platformy e-learningowej: plik do pobrania (.pdf)


CENNIK KURSÓW E-LEARNINGOWYCH

JĘZYK ANGIELSKI

SYSTEM STANDARD

CENA happy hour

CENA

A1 podstawowy

480,00

540,00

A2 słabo zaawansowany

480,00

540,00

B1 średnio zaawansowany

480,00

540,00

B1+ średnio zaawansowany wyższy

480,00

540,00

B2 zaawansowany

510,00

600,00

SYSTEM PREMIUMA1 podstawowy

480,00

540,00

A2 słabo zaawansowany

480,00

540,00

B1 średnio zaawansowany

480,00

540,00

B1+ średnio zaawansowany wyższy

480,00

540,00

B2 zaawansowany

510,00

600,00

JĘZYK NIEMIECKI

SYSTEM STANDARD

CENA happy hour

CENA

A1 podstawowy

480,00

540,00

A2 słabo zaawansowany

480,00

540,00

B1 średnio zaawansowany

480,00

540,00

B zaawansowany

510,00

600,00

SYSTEM PREMIUMA1 podstawowy

480,00

540,00

A2 słabo zaawansowany

480,00

540,00

B1 średnio zaawansowany

480,00

540,00

B2 zaawansowany

510,00

600,00

JĘZYK FRANCUSKI

SYSTEM STANDARD

CENA happy hour

CENA

A1 podstawowy

480,00

540,00

B1 średnio zaawansowany

480,00

540,00

B2 zaawansowany

510,00

600,00

SYSTEM PREMIUMA1 podstawowy

480,00

540,00

B1 średnio zaawansowany

480,00

540,00

B2 zaawansowany

510,00

600,00

JĘZYK WŁOSKI

SYSTEM STANDARD

CENA happy hour

CENA

A1 podstawowy

480,00

540,00

B1 średnio zaawansowany

480,00

540,00

B2 zaawansowany

510,00

600,00

SYSTEM PREMIUMA1 podstawowy

480,00

540,00

B1 średnio zaawansowany

480,00

540,00

B2 zaawansowany

510,00

600,00

JĘZYK HISZPAŃSKI

SYSTEM STANDARD

CENA happy hour

CENA

A1 podstawowy

480,00

540,00

B1 średnio zaawansowany

480,00

540,00

B2 zaawansowany

510,00

600,00

SYSTEM PREMIUMA1 podstawowy

480,00

540,00

B1 średnio zaawansowany

480,00

540,00

B2 zaawansowany

510,00

600,00

JĘZYK ROSYJSKI

SYSTEM STANDARD

CENA happy hour

CENA

A1 podstawowy

480,00

540,00

B1 średnio zaawansowany

480,00

540,00

B2 zaawansowany

510,00

600,00

SYSTEM PREMIUMA1 podstawowy

480,00

540,00

B1 średnio zaawansowany

480,00

540,00

B2 zaawansowany

510,00

600,00


PROMOCJE I RABATY

HAPPY HOURS!!!
Tanie godziny ( 7:30, 9:00,10:30, 12:00, 13:30 )

KONTYNUATOR
Jeśli kontynuujesz naukę w AOK otrzymasz 10% zniżki.

POLIGLOTA
Uczysz się u nas więcej niż jednego języka - za drugi zapłacisz 10% mniej.

PROMOCJA HAPPY HOURS ŁĄCZY SIĘ Z INNYMI PROMOCJAMI!!!
Pozostałe promocje nie łączą się.


Aktualności

img
2018-07-01
W LIPCU SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA!
czytaj więcej
img
2018-05-07
GODZINY PRACY SEKRETARIATU
czytaj więcej
img
2013-04-08
DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU!!!
czytaj więcej
pillow - poduszka
easier said than done - łatwiej powiedzieć, niż zrobić
42 630 32 52
791 991 109
Łódź, ul. Moniuszki 4a, pok. 21
Sekretariat czynny
poniedziałek - piątek: 10:00-18:00
sobota: 10:00-14:00