Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w przypadku logowania do strefy e-studenta. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

Język angielski Język niemiecki Język francuski Język rosyjski Język hiszpański Język włoski Język polski dla obcokrajowców

Język francuski


Poziomy zaawansowania:

    Czas nauki

Poziom
                          Nazwa Poziomu

Rok nauki

Semestry

EURO  

1 rok nauki

1-2

A1 Początkujący

2 rok nauki

3-4

A2 Słabo zaawansowany

3 rok nauki

5-6

B1 Średnio zaawansowany

 

Cennik


Istnieje możliwość płatności ratalnej.
Więcej informacji w zakładce cennik lub w sekretariacie.

JĘZYK FRANCUSKI- CENNIK DLA GRUP 8-12 OSÓB

Poziom

Ceny za semestr

A1 Początkujący

650 zł

A2 Słabo zaawansowany

650 zł

JĘZYK FRANCUSKI- CENNIK DLA GRUP 4-7 OSÓB


Poziom

Happy Hours

2x2 godziny lekcyjne

1x4 godziny lekcyjne

Spotkania

2x2 godziny lekcyjneSpotkania

1x3 godziny lekcyjne


A1 Początkujący
A2 Słabo zaawansowany
B1 Średnio zaawansowany
Kursy dla seniorówProponujemy:

a) kursy standardowe  (2 x tyg. po 2 godz. lekcyjne)     

b) kursy raz w tygodniu ( 1x tyg. po 3 godz. lekcyjne lub 1x tyg. 4 godz. lekcyjne)

c) kursy dla seniorów (1x tyg. po 2 godz. lekcyjne)     

d) kursy indywidualne - wg potrzeb Klienta 

e) biznesowy francuski   

f) język francuski dla specjalistów

g) kursy dla wyjeżdżających do pracy za granicę     

h) zajęcia dla dzieci    

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na kolejnym poziomie zaawansowania.

Uczestnicy naszych kursów opanują podstawowe zagadnienia gramatyczne oraz proste umiejętności z zakresu komunikacji w różnych sytuacjach codziennych.

Począwszy od poziomu podstawowego zapoznajemy słuchaczy z podstawami gramatycznymi języka francuskiego w takim zakresie, który pozwala im formułować najprostsze zdania (konstrukcja „être + nom de personne ou adjectif de nationalité” ; odmiana czasowników  s’appeler et être; zaimki  je, tu, il, elle, vous,  przeczenie ne …pas ; odmiana czasownikow comprendre i  parler  we wszystkich osobach, rodzajniki nieokreślone (une, un, des); opozycja rodzaju męskiego i żeńskiego; liczby mnogiej i pojedynczej – tworzenie liczby mnogiej; konstrukcje il est + adjectif de profession et de nationalité ; c’est + article indéfini + nom de profession et de nationalité,  rodzajniki określone (le, la, l’, les); opozycja rodzajników określonych i nieokreślonych; wyrażenie przynależności (du, de la, de l’, des),  przyimki związane z okolicznikami czasu (de ... à, à); czasowniki commencer à i finir de, formy pytające (intonation, est-ce que, inversion, forme interro-négative); odpowiedzi: si, moi aussi/moi non plus, przymiotniki wskazujące (ce, cette, cet, ces); liczebniki porządkowe, przymiotniki dzierżawcze (ma, ta, sa, mon, ton, son...); przyimek à  + zaimek wzmocniony,  czas przeszły passé composé (czasownik posiłkowy être) itd.).

Dzięki temu od samego początku nauki, w miarę wzrostu zakresu słownictwa uczestnicy naszych kursów  komunikują się w języku francuskim, tak aby w jak najkrótszym czasie wyzbyć się bariery komunikowania się języku obcym.

Nasi lektorzy przybliżają charakterystyczne dla Francji i jej mieszkańców zachowania, obyczaje i nieformalne choć często stosowane zwroty i wyrażenia.

Studenci poznają coraz bardziej zaawansowane struktury gramatyczne, uczą się porozumiewać w sposób płynny w czasach teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Nauka języka prowadzona jest z wykorzystaniem metod podręcznikowych i audiowizualnych.

Ponadto prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminu Paryskiej Izby Handlu i Przemysłu. Oferujemy przygotowanie do egzaminu specjalistycznego z języka francuskiego,  używanego w pracy zawodowej i w biznesie.

Kurs taki obejmuje naukę następujących umiejętności:

-         Komunikacja w sytuacjach zawodowych

-         Redagowanie listów handlowych

-         Rozumienie tekstów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa

-         Komentowanie wykresów

Formułowanie wypowiedzi dotyczących życia zawodowego, organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa

-    Rozumienie tekstów i wypowiadanie się na tematy społeczno-gospodarcze, takie jak globalizacja, bezrobocie, Unia Europejska, itp.

Ponadto na naszych kursach wiele zagadnień objętych programem kursu omawianych jest na podstawie tekstów prasowych i internetowych, którym towarzyszy duża ilość ćwiczeń leksykalnych i tłumaczeniowych oraz symulacje sytuacji profesjonalnych, a także wykonywanie mini-projektów ( sport, media, hobby, dom, wakacje).


Aktualności

img
2018-07-01
W LIPCU SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA!
czytaj więcej
img
2018-05-07
GODZINY PRACY SEKRETARIATU
czytaj więcej
img
2013-04-08
DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU!!!
czytaj więcej
abbreviation - skrót
easier said than done - łatwiej powiedzieć, niż zrobić
42 630 32 52
791 991 109
Łódź, ul. Moniuszki 4a, pok. 21
Sekretariat czynny
poniedziałek - piątek: 10:00-18:00
sobota: 10:00-14:00