Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w przypadku logowania do strefy e-studenta. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

Język angielski Język niemiecki Język francuski Język rosyjski Język hiszpański Język włoski Język polski dla obcokrajowców

Język rosyjski


Poziomy zaawansowania:

    Czas nauki

Poziom
                          Nazwa Poziomu

Rok nauki

Semestry

EURO  

1 rok nauki

1-2

A1 Początkujący

2 rok nauki

3-4

A2 Słabo zaawansowany

3 rok nauki

5-6

B1 Średnio zaawansowany

4 rok nauki

7-8

B2 Zaawansowany/ rosyjski biznesowy

Cennik:

Istnieje możliwość płatności ratalnej.
Więcej informacji w zakładce cennik lub w sekretariacie.


JĘZYK ROSYJSKI- CENNIK DLA GRUPY 8-12 OSÓB

Poziom

Happy Hours

2x2 godziny lekcyjne

1x4 godziny lekcyjne

Spotkania

2x2 godziny lekcyjne


Spotkania

1x3 godziny lekcyjne


A1 Początkujący 

A2 Słabo zaawansowany


 

B1 Średnio zaawansowany


 
 
B2 Zaawansowany/ rosyjski biznesowy


 
Kursy dla seniorów
Spotkania 1x2 godziny lekcyjne (30 godzin lekcyjnych)

JĘZYK ROSYJSKI- CENNIK DLA GRUPY 4-7 OSÓB


Poziom

Happy Hours

2x2 godziny lekcyjne

1x4 godziny lekcyjne

Spotkania

2x2 godziny lekcyjne


Spotkania

1x3 godziny lekcyjne


A1 Początkujący 

A2 Słabo zaawansowany
B1 Średnio zaawansowany

 

 
B2 Zaawansowany/ rosyjski biznesowy

 
 
Kursy dla seniorów 

Proponujemy:

a) kursy standardowe  (2 x tyg. po 2 godz. lekcyjne)     

b) kursy raz w tygodniu ( 1x tyg. po 3 godz. lekcyjne lub 1x tyg. 4 godz. lekcyjne)

c) kursy dla seniorów (1x tyg. po 2 godz. lekcyjne)     

d) kursy indywidualne- wg. potrzeb Klienta 

e) biznesowy rosyjski   

f) język rosyjski dla specjalistów

g) kursy dla wyjeżdżających do pracy za granicę     

h) zajęcia dla dzieci    

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na kolejnym poziomie zaawansowania.


Kursy nasze kształtują:

  1. Prawidłową artykulację, intonację i akcentację.
  2. Rozumienie ze słuchu:

-          Rozumienie sensu krótkich wypowiedzi Rosjan, np. recepcjonisty w hotelu.

-     Domyślanie się znaczenia wyrazów na podstawie kontekstu lub podobieństwa do języka polskiego.

-         Rozumienie ogólnego sensu prostej wypowiedzi zawierającej nieznane elementy.

  1. Mówienie:

-      Posługiwanie się podstawowymi zwrotami grzecznościowymi w sytuacjach życia codziennego zależnie od wieku współrozmówcy.

-          Prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego.

-          Relacjonowanie wypowiedzi innych osób.

-          Porozumiewanie się w zakresie tematyki życia codziennego.

-    Formułowanie w miarę płynnych, krótkich i spójnych wypowiedzi na określone tematy z zastosowaniem form gramatycznych właściwych dla przedstawienia chwili obecnej, przeszłości i przyszłości.

-          Inicjowanie i podtrzymywanie prostej rozmowy.

-          Formułowanie wypowiedzi o osobie, swoim otoczeniu, regionie, kraju.

  1. Czytanie:

-          Czytanie i rozumienie krótkich tekstów użytkowych oraz publicystycznych popularnonaukowych.

-           Wyselekcjonowanie potrzebnych informacji.

-          Posługiwanie się słownikiem dwujęzycznym.

  1. Pisanie:

-         Zredagowanie i zapisanie krótkich teksów użytkowych np. do przesłania poczta elektroniczną.

-      Streszczenie dwukrotnie wysłuchanego tekstu fabularnego zawierającego znane słownictwo i struktury językowe.

-       Prawidłowe stosowanie poznanych struktur leksykalno- gramatycznych w wypowiedzi pisemnej na tematy z życia codziennego.


Materiał gramatyczny:

Składnia: Zdania pojedyncze oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe. Zdania złożone podrzędnie. Zdania złożone współrzędnie.

Czasownik: Formy bezokolicznika. Formy osobowe czasowników regularnych czasu teraźniejszego, przeszłego, przyszłego oraz zwrotnych i nieregularnych, dokonanych i niedokonanych. Formy trybu rozkazującego.

Rzeczownik: Formy gramatyczne rzeczowników twardo- i miękkotematowych wszystkich rodzajów liczby pojedynczej i mnogiej. Niektóre rzeczowniki nieodmienne.

Przymiotnik: Formy gramatyczne przymiotników twardo- i miękkotematowych wszystkich rodzajów liczby pojedynczej i mnogiej. Stopniowanie przymiotników.

Zaimek:  Formy gramatyczne zaimków osobowych, pytających, wskazujących, dzierżawczych.

Liczebnik:  Formy mianownika i dopełniacza liczebników głównych od 1-1000. Związek liczebników 1,2,3,4 z rzeczownikami. Formy liczebników porządkowych.

Przyimek:  Przyimki w konstrukcjach oznaczających miejsce pobytu i znajdowania się osób, przedmiotów, kierunek ruchu lub czynności., czas, przeznaczenie, cel, przemieszczanie się w przestrzeni.

Przysłówek:  Przysłówki miejsca i kierunku, czasu, sposobu, stopnia i miary, przeczące. Stopniowanie przysłówków.


Aktualności

img
2018-07-01
W LIPCU SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA!
czytaj więcej
img
2018-05-07
GODZINY PRACY SEKRETARIATU
czytaj więcej
img
2013-04-08
DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU!!!
czytaj więcej
ability - zdolność
easier said than done - łatwiej powiedzieć, niż zrobić
42 630 32 52
791 991 109
Łódź, ul. Moniuszki 4a, pok. 21
Sekretariat czynny
poniedziałek - piątek: 10:00-18:00
sobota: 10:00-14:00