Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w przypadku logowania do strefy e-studenta. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

Język angielski Język niemiecki Język francuski Język rosyjski Język hiszpański Język włoski Język polski dla obcokrajowców

Język włoski


Poziomy zaawansowania:

    Czas nauki

Poziom
                          Nazwa Poziomu

Rok nauki

Semestry

EURO  

1 rok nauki

1-2

A1 Początkujący

2 rok nauki

3-4

A2 Słabo zaawansowany

3 rok nauki

5-6

B1 Średnio zaawansowany


Cennik


Istnieje możliwość płatności ratalnej.
Więcej informacji w zakładce cennik lub w sekretariacie.JĘZYK WŁOSKI- CENNIK DLA GRUP 8-12 OSÓB

Poziom

Happy Hours

2x2 godziny lekcyjne

1x4 godziny lekcyjne

Spotkania

2x2 godziny lekcyjne


Spotkania

1x3 godziny lekcyjne


A1 Początkujący
A2 Słabo zaawansowany
B1 Średnio zaawansowany
Kursy dla seniorów
Spotkania 1x2 godziny lekcyjne (30 godzin lekcyjnych)


JĘZYK WŁOSKI- CENNIK DLA GRUP 4-7 OSÓB

Poziom

Happy Hours

2x2 godziny lekcyjne

1x4 godziny lekcyjne

Spotkania

2x2 godziny lekcyjne


Spotkania

1x3 godziny lekcyjne


A1 Początkujący

 
 

A2 Słabo zaawansowany 

B1 Średnio zaawansowany

 
 
 
Kursy dla seniorów
Proponujemy:

a) kursy standardowe  (2 x tyg. po 2 godz. lekcyjne)     

b) kursy raz w tygodniu ( 1 x tyg. po 3 godz. lekcyjne lub 1 x tyg. 4 godz. lekcyjne)

c) kursy dla seniorów (1 x tyg. po 2 godz. lekcyjne)     

d) kursy indywidualne - wg potrzeb Klienta 

e) biznesowy włoski  

f) język włoski dla specjalistów

g) kursy dla wyjeżdżających do pracy za granicę     

h) zajęcia dla dzieci    

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na kolejnym poziomie zaawansowania.


Tematy i sytuacje językowe poruszane podczas nauki:

-   Człowiek: Zawieranie znajomości w sytuacjach nieoficjalnych i oficjalnych, dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, wykonywana praca, zwroty grzecznościowe, określanie osób według zawodu, funkcji, miejsca pracy i narodowości;

-   Praca:  zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, emigracja zarobkowa, praktyki zawodowe, wolontariat;

-   Dom:  miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń i ich wyposażenia, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, naprawy i remonty;

-   Nauka w Polsce i we Włoszech na różnych poziomach nauczania, zdobywanie wiedzy i umiejętności, system oświaty w Polsce i we Włoszech, kształcenie pozaszkolne.

-   Życie rodzinne i towarzyskie: członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, styl życia, konflikty i problemy, święta i uroczystości w Polsce i we Włoszech;

-   Żywienie: artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, lokale gastronomiczne, diety;

-   Zakupy i usługi: rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, reklamacja, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia.

-   Zdrowie: higieniczny tryb życia, przyczyny i objawy schorzeń, lecznictwo i opieka medyczna, niepełnosprawność, uzależnienia;

-   Świat przyrody: strefy klimatyczne, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, parki narodowe i rezerwaty przyrody, klęski żywiołowe;

-   Sport i rekreacja: dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy, imprezy sportowe i rekreacyjne, zachowanie zasad bezpieczeństwa;

-   Podróżowanie i turystyka: środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie- udzielanie i uzyskiwanie informacji, przekraczanie granicy, wypadki, ubezpieczenia;

-   Agencje turystyczne i biura podróży: rodzaje usług, struktura, jakość usług, oferty, pracownicy, obowiązki i odpowiedzialność firmy, zawieranie umowy;

-   Marketing i reklama;

-   Czynności: uzyskiwanie i udzielanie informacji, określanie sposobów przekazu informacji; wyrażanie pragnień i zamierzeń, polecenia, prośby, oferty; negocjowanie i zawieranie umów, wyrażanie przyczyny i skutku, możliwości i konieczności, nabycia i utraty; określanie związków i zależności zachodzących między osobami, przedmiotami, zjawiskami; wyrażanie sadów i opinii, emocjonalnego stosunku do ludzi, przedmiotów, zjawisk;


Materiał gramatyczny na poziomie podstawowym obejmuje znajomość czasu teraźniejszego (formy regularne i najważniejsze nieregularne, czasowniki zwrotne), czasu przeszłego passato prossimo, rodzajników określonych, nieokreślonych oraz cząstkowych, zaimków wskazujących, pytających, przymiotników dzierżawczych, przyimków prostych i złożonych z rodzajnikiem, form rzeczowników i przymiotników w liczbie poj. i mn., tworzenia niektórych przysłówków, zaimków dopełnienia bliższego. Na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym - rozszerzenie zagadnień poznanych w trakcie I i II roku nauki oraz czasy i tryby: futuro anteriore, passato remoto, trapassato remoto, congiuntivo presente, passato, imperfetto i trapassato, a także stronę bierną, "si" passivante oraz zgodność czasów, mowę zależną i okresy warunkowe; cząsteczki „ci” i „ne”, zaimki łączone.


Aktualności

img
2018-07-01
W LIPCU SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA!
czytaj więcej
img
2018-05-07
GODZINY PRACY SEKRETARIATU
czytaj więcej
img
2013-04-08
DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU!!!
czytaj więcej
sun - słońce
make up one's mind - postanowić, zdecydować się
42 630 32 52
791 991 109
Łódź, ul. Moniuszki 4a, pok. 21
Sekretariat czynny
poniedziałek - piątek: 10:00-18:00
sobota: 10:00-14:00