Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w przypadku logowania do strefy e-studenta. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

Język angielski Język niemiecki Język francuski Język rosyjski Język hiszpański Język włoski Język polski dla obcokrajowców

Oferta szkoleniowa dla firm


       
      Kursy firmowe przeznaczone są dla firm i instytucji chcących podnosić umiejętności językowe swoich pracowników w zakresie nauki języka ogólnego oraz specjalistycznego związanego z branżą i wykonywanymi zadaniami. W niektórych przypadkach kursy firmowe przybierają formę szkoleń nastawionych na rozwinięcie wąskiego zakresu umiejętności językowych czy komunikacyjnych (np. przygotowanie do wystąpień, konferencji lub prezentacji w języku obcym, kursy tłumaczeniowe, intensywne przygotowanie do egzaminów językowych).
   
       Zadaniem stosowanej przez lektorów metody komunikatywnej jest przełamanie bariery językowej oraz umożliwienie słuchaczom swobodnego funkcjonowania w środowisku obcojęzycznym - zarówno na polu zawodowym, jak i towarzyskim czy turystycznym. Najważniejszym założeniem współczesnej metodyki jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu - głównie temu celowi podporządkowany jest program nauczania. Zajęcia prowadzone są w sposób łączący naukę z rozrywką i integracją zespołu z wykorzystaniem przeróżnych pomocy dydaktycznych.

      Przed przystąpieniem do szkoleń metodyk przeprowadza dwuetapowy audyt językowy, który składa się z części pisemnej i ustnej.
Test pisemny sprawdza znajomość gramatyki, struktur zdaniowych oraz słownictwa ogólnego i biznesowego (czas ok. 50 minut).
Test ustny - rozmowa prowadzona w języku obcym. Celem jest sprawdzenie poziomu znajomości języka oraz płynności komunikacyjnej słuchaczy. Dodatkowo w ramach rozmowy odbywa się dokładna analiza potrzeb szkoleniowych.
  
       Przygotowanie tabeli umiejętności na podstawie przeprowadzonego testu pisemnego i ustnego zawiera opis umiejętności kursantów, ich mocne i słabe strony oraz wskazówki dotyczące dalszej nauki.
Realizacja programu nauczania zakłada elastyczność oraz reagowanie na bieżące potrzeby słuchacza.
Po każdym semestrze nauki lektor przygotowuje raport postępów uczestników kursu, oceniający ich wkład pracy oraz opisujący postępy w nauce. Raport przesyłany jest do klienta.


W NASZEJ OFERCIE PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE KURSY JĘZYKOWE:

1. Kurs języka ogólnego - dla wszystkich tych, którzy chcą płynnie porozumiewać się w języku obcym.
Nacisk kładziony jest na wymowę, komunikację, zwroty sytuacyjne oraz słownictwo dnia codziennego.
Kursy języka ogólnego prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania - przeznaczone są zarówno dla osób rozpoczynających jak i kontynuujących naukę.
Kursy systematycznie rozwijają znajomość języka i umożliwiają:
- swobodne używanie języka,
- rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania,
- doskonalenie wymowy i znajomości gramatyki,
- poszerzają zasób słów.

Przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzany jest test, który służy wiarygodnej i rzetelnej ocenie umiejętności językowych. Ocena poziomu jest jedno lub dwuetapowa: test on-line oraz rozmowa z konsultantem językowym. Precyzyjna ocena poziomu pozwala na określenie liczby godzin szkolenia, tak aby słuchacz osiągnął zamierzony cel oraz na idealne dopasowanie rodzaju szkolenia i programu.
Zajęcia prowadzone są przez lektora polskiego w oparciu o odpowiedni podręcznik oraz program kursu. Realizuje on materiał językowy z zakresu języka ogólnego. Na niższych poziomach zaawansowania szczególny nacisk położony jest na umiejętność swobodnej komunikacji w danym języku. Na wyższych poziomach zaawansowania nadal pracujemy nad poszerzeniem słownictwa, utrwaleniem znajomości i umiejętności posługiwania się strukturami gramatycznymi oraz ćwiczymy swobodę wypowiedzi.

Zapraszamy do sprawdzenia jakości prowadzonych przez nas zajęć poprzez umówienie się na lekcję próbną.


2. Kurs języka biznesowego – pomaga zdobyć umiejętności potrzebne do efektywnego komunikowania się w środowisku korporacyjnym oraz w kontaktach z klientami obcojęzycznymi.
Kursy oferowane są od poziomu średniozaawansowanego. Podczas zajęć główny nacisk kładziemy na komunikowanie się w efektywny sposób w różnych sytuacjach w świecie biznesu. Dodatkowo rozwijamy zagadnienia gramatyczne i poszerzamy zakres słownictwa w środowisku zawodowym.
Kurs prowadzi lektor polski, który program zajęć opiera o podręcznik poruszający ważne zagadnienia biznesu naszych czasów. Poprzez ćwiczenia rozwijane są wszystkie sprawności językowe w realnych sytuacjach. Kurs  umożliwia rozwój, na przykład takich umiejętności biznesowych jak prowadzenie spotkań, prezentacji i negocjacji, redagowanie korespondencji oraz zastosowanie specjalistycznej terminologii.

Zapraszamy do sprawdzenia jakości prowadzonych przez nas zajęć poprzez umówienie się na lekcję próbną.


3. Specjalistyczne szkolenia językowe - szkolenia językowe dla poszczególnych branż.
W zależności od grupy zawodowej oferujemy kursy bogate w słownictwo oraz zagadnienia z danych dziedzin.
Kursy języka specjalistycznego  polegają na zdobyciu umiejętności językowych niezbędnych do porozumiewania się z zagranicznymi kontrahentami bądź klientami oraz poznaniu słownictwa ściśle związanego z wykonywanym zawodem. Kursy poszerzają znajomość słownictwa, utrwalają struktury gramatyczne bazując na materiałach ze specjalistycznych podręczników. Celem tych kursów jest podniesienie efektywności i wydajności pracy oraz zdobycie nowych umiejętności językowych.

Realizujemy specjalistyczne  szkolenia językowe z zakresu:
- języka prawniczego,
- języka medycznego,
- języka ekonomicznego,
- języka technicznego.

Kursy specjalistyczne prowadzone są przez lektorów posiadających oprócz wykształcenia filologicznego drugi fakultet z innej dziedziny zbliżony do profilu i tematyki prowadzonych zajęć.

Zapraszamy do sprawdzenia jakości prowadzonych przez nas zajęć poprzez umówienie się na lekcję próbną.4. Polski dla obcokrajowców
- kurs języka polskiego dla obcokrajowców przygotowany zarówno pod kątem nauki jak i pracy w Polsce.  
Czytaj więcej


Przed rozpoczęciem kursu zapewniamy:
 • Test i rozmowę kwalifikacyjną
 • Analizę potrzeb firmy
 • Podział na odpowiednie grupy
 • Ustalenie odpowiedniego toku i częstotliwości zajęć
 • Opracowanie indywidualnego programu

Podczas realizacji kursu zapewniamy:
 • Indywidualny, autorski program kursu
 • Liczbę lekcji zgodnie z zamówieniem
 • Wykwalifikowanego i odpowiednio dopasowanego do Państwa potrzeb lektora
 • Miesięczne zestawienia z obecności na zajęciach
 • Bogate materiały dodatkowe m.in. artykuły z prasy, Internet
 • Testy sprawdzające i semestralne
 • Raport końcowy

Na zakończenie szkolenia zapewniamy:
 • Zaświadczenie o odbytym szkoleniu
 • Końcowy raport postępów Słuchaczy

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

- dostosowany do preferencji  uczestników
- możliwość bezkosztowego przekładania / odwoływania zajęć
- Ilość osób:  zajęcia indywidualne lub grupa 2 - 12 osób (dobrane do poziomu zaawansowania uczestników
- Rozpoczęcie szkoleń:  w dowolnym momencie roku kalendarzowego


PROPONUJEMY  3 WARIANTY WSPÓŁPRACY

-  Skierowanie wybranych pracowników na kursy w grupach otwartych (liczących 7-12 osób), których zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły.
-  Szkolenia grupowe i indywidualne dla pracowników firmy w siedzibie szkoły. W takim wypadku z pracowników firmy stworzone zostają grupy.
 -  Szkolenia grupowe i indywidualne dla pracowników firmy w jej siedzibie. W takim wypadku to lektorzy dojeżdżają na zajęcia, które prowadzone są w miejscu pracy słuchaczy.


KOSZT SZKOLENIA

Ceny szkoleń firmowych rozpoczynają się od 57,00 zł za 45 min brutto. Szczegółowa wycena kursu jest zawsze zależna od liczby wykupionych godzin lekcyjnych, od terminów i lokalizacji szkoleń oraz możliwości stworzenia bloków zajęć dla lektora.

Jeżeli któraś z opisanych form współpracy zainteresowała Państwa firmę, prosimy o kontakt. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, szczegółowo wycenimy interesujący Państwa wariant nauki, a także, w razie potrzeby, zorganizujemy lekcję pokazową.


KONTAKT

AOK SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
Łódź, ul. Moniuszki 4a pok 21

Jolanta Stefańska
Dział Obsługi Klientów Korporacyjnych i Instytucjonalnych
tel. 792-234-982
jstefanska@kursyjezykowe.lodz.plAktualności

img
2018-07-01
W LIPCU SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA!
czytaj więcej
img
2018-05-07
GODZINY PRACY SEKRETARIATU
czytaj więcej
img
2013-04-08
DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU!!!
czytaj więcej
advertisement - ogłoszenie
keep sth under one's hat - trzymać coś w tajemnicy
42 630 32 52
791 991 109
Łódź, ul. Moniuszki 4a, pok. 21
Sekretariat czynny
poniedziałek - piątek: 10:00-18:00
sobota: 10:00-14:00